Masážní systémy TEIKO

Informace k masážním systémům ECO a STANDARD největšího českého výrobce TEIKO.

 

1. ECO Hydro

Tento hydromasážní systém je osazen 4 maxitryskami a 2 minitryskami, které vytvářejí příjemný produ vodu obohacený vzduchem. Moderní regulační a ovládací prvky zaručují velmi jednoduché a pohodlné ovládání. Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Vzduchová regulace obohacuje vodní masáž vzduchem, který mění účinky masáže. Intenzitu masáže lze měnit otevíráním nebo zavíráním maxitrysek - max. 2 současně.

Upozornění: u pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla.

 

2. ECO Air

Jedná se o samostatný systém air masáže, tzv. perličky. Vzduchová masáž navozuje relaxovaný stav, tedy psychické uvolnění a příjemné pocity. Systém je osazen přepadovou šachtou nebo bezpečnostní smyčkou, aby voda nemohla vtéci do kompresoru. Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Kompresor lze opětovně spustit po vypuštění vody z vany k vysušení rozvodného potrubí systému.

 

3. ECO Hydroair

Podobně jako u systému ECO Hydro jsou vany osazovány 4 maxitryskami a 2 minitryskami. Vzduchová masáž je prováděna 10 vzduchovými tryskami. Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Vzduchová regulace obohacuje vodní masáž vzduchem, který mění účinky masáže. Intenzitu masáže lze měnit otevíráním nebo zavíráním maxitrysek - max. 2 současně.

Upozornění: u pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla. Kompresor lze opětovně spustit po vypuštění vody z vany k vysušení rozvodného potrubí systému.

 

4. Basic

Hydroterapeutický systém BASIC se šesti instalovanými maxistryskami a přisáváním vzduchu pro zvýšení intenzity masážního efektu je v principu základem všech ostatních hydromasážních zařízení značky TEIKO. Tento systém se uvádí do chodu i vypíná pomocí pneumatického tlačítka. Součástí vany jsou další ovladače vzduchové regulace, díky kterým lze buď zvýšit nebo naopak snížit množství přisávaného vzduchu a tím docílit libovolné intenzity proudu vody z šesti masážních trysek. Systém BASIC patří mezi technicky jednoduchá řešení. Všechny komponenty systému BASIC jsou k dispozici v chromovém provedení.

Upozornění: u pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla.

 

5. Easy

V základních rysech vychází systém EASY z předcházející jednodušší koncepce BASIC. U hydromasážních van s přívlastkem EASY je k dispozici kromě šesti maxitrysek také pět mikrotrysek umístěných v zádové části vany a dvě minitrysky účelně nainstalované na protilehlé straně - v oblasti nohou. Zařízení je spouštěno a ovládáno pomocí elektronického ovladače s volbou pulzace masáže. Systém obsahuje vzduchovou regulaci. Všechny hydromasážní systému EASY jsou vybaveny hladinovým senzorem, který v případě nízké úrovně hladiny vody zabrání chodu masážního systému naprázdno. Všechny komponenty EASY jsou k dispozici v chromovém provedení.

 

6. Windy

Jedná se o samostatný systém air masáže tzv. perličky. Jednotlivé funkce elektronického ovladače navozují relaxovaný stav, tedy psychické uvolnění a příjemné pocity. Spouštění a vypnutí se provádí elektronickým tlačítkem, které je umístěno na horním okraji vany. Tento systém je jednoduchým hydroterapeutickým zařízením se vzduchovou masáží. Základní jednotkou WINDY je kompresor se zpětným ventilem, který zabraňuje nežádoucímu nasátí vody agregátem. Kompresor s ohřevem vzduchu vhání vzduch do uzavřeného okruhu dvanácti vzduchových trysek, jež jsou ve dvou řadách symetricky a co nejefektivněji rozmístěny a připevněny na akrylátovém dně převážné většiny van. Systém WINDY se spouští elektronickým ovládáním s možností zesilování nebo zeslabování intenzity proudu perličkové masáže a je vybaven také pulzací. Všechny komponenty WINDY jsou k dispozici v chromovém provedení.

 

7. DUO Pneu

Masážní systémy DUO PNEU obsahují dva systémy: hydromasáž a vzduchovou masáž. Jedná se o kombinaci systémů BASIC A WINDY. Je instalováno 6 maxitrysek. Na dně vany je do dvou řad rozmístěno 12 vzduchových trysek. Systém disponuje pneumatickým ovládáním pro spuštění hydromasáže. Samostatný vzduchový regulátor je zabudován k vaně pro možnost volby intenzity masáže. Identický ovladač s regulátorem vzduchu je u DUO PNEU instalován pro ovládání vzduchové masáže.

Upozornění: u pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla. Komponenety jsou k dispozici v chromovém provedení.

 

8. DUO / DUO Light

Tyto verze hydromasážních van v podstatě obsahují dva z předchozích systémů - EASY a WINDY. Systém obsahuje dvě minitrysky do nohou, pět mikrotrysek do zad, šest hydromasážních maxitrysek a dvanáct vzduchových trysek uváděných v činnost přes čerpadlo s přisáváním vzduch u hydromasáže nebo kompresorem s ohřevem vzduchu u vzduchové masáže. Součástí výbavy DUO je elektronické ovládání čtyřmi tlačítky. Samostatný vzduchový regulátor je zabudován k vaně pro možnost volby intenzity masáže. Verze DUO Light má na ovladači k dispozici jedno tlačítko navíc pro zapínání a vypínání světla. Všechny hydromasážní vany se systémem DUO a DUO Light jsou vybaveny hladinovým senzorem, který v případě nízké úrovně hladiny vody zabrání chodu masážního systému naprázdno. Všechny komponenty obou systémů jsou v chromovém provedení.

 

9. Excellent DUO

Systémy Excellent DUO jsou těmi technicky nejvybavenějšími z nabídky TEIKO. Systémy DUO jsou kombinací hydromasáže se vzduchovou masáží. Šest maxitrysek základní výbavy doplňuje pět mikrotrysek umístěných v zádové části vany, dvě minitrysky úelně nainstalované na protilehlé straně - v oblasti nohou, zatímco souástí perličky je dvanáct vzduchových trysek symetricky rozmístěných na dvě strany. Excellent DUO má ve výbavě elektronické ovládání s řadou dalších funkcí. Jedná se o elektronicky řízený systém, který patří mezi to nejlepší co lze v současné době nabídnout v oblasti vodní terapie. Při vodní masáži je dosahováno maximálního prožitku z koupele v kombinaci s maximálním terapeutickým efektem.

Populární

Naše akce

Doporučujeme

3 190 Kč
5 990 Kč